Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thay đổi địa chi trang Web của trường

Nhà trường thông báo Từ ngày 17/6/2016 nhà trường sẽ chuyển sang hoạt động tại Website:thcsnamhai.pgdnamtruc.edu.vn...

Lịch thi học kỳ I cập nhật

Ngày Buổi Khối Môn/Bài Thời điểm tính giờ Thời gian làm bài Hình thức khảo sát 09/12/2015 Sáng 9 Ngữ văn 7 giờ 30 120 phút Tự luận 7 Ngữ văn 7 giờ 30 90 phút Tự luận Chiều 8 Ngữ văn 14 giờ 00 90...

Lịch thi sáng tạo KHKT tỉnh Nam Định

Ngày 8/12/2015 nhận vị trí trưng bày Ngày 9/12/2015 Thi tại Trường CĐ SP Nam Định...