Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đoàn viên

Bí thư: Vũ Văn Phú - Đoàn trường là tổ chức hoạt động tích cực luôn quan tâm tới các hoạt động của đoàn viên thanh niên - Tổ tốt các ngày lễ, kỉ niệm hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của nhà trường - Hàng năm đều tổ chức bồi dưỡng và kết nạp đoàn cho học sinh lớp 9...