Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công Đoàn

Chủ Tịch: Vũ Thị Trang Ban chấp hành: Trần Thị Dịu, Nguyễn Thị Ánh Ngọc -Công đoàn nhà trường là tập thể đoàn kết có nhiều thành tích được phòng giáo dục và huyện trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen: - Hàng năm công đoàn nhà trường đều tổ chức đi thăm quan du lịch, thăm hỏi động viên chia sẻ vui buồn với các thành viên kịp thời....