Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Vũ Quang Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nam Hải
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hải
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 3903 (xem chi tiết)