Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tin học 6 bai 11

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Quân
Ngày gửi: 09h:37' 02-07-2013
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI 1: Em hãy cho biết Hệ điều hành là gì ?
Hệ điều hành là một chương trình máy tính đặc biệt. Không có hệ điều hành thì máy tính không thể sử dụng được.
CÂU HỎI 2 : Em hãy cho biết Hệ điều hành có những nhiệm vụ chính nào?
Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.
Tạo môi trường giao tiếp giữa người dùng với máy tính.
Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính
Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
Bài tập nhóm :
Em hãy lấy một ví dụ về cấu trúc hình cây có ít nhất 2 lớp ?
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây gồm các Tệp tin và Thư mục.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
* Khái niệm :
Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
* Khái niệm :
* Các tệp tin cơ bản có trên đĩa máy tính là :
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
* Khái niệm :
* Các tệp tin cơ bản có trên đĩa máy tính là :
* Cấu trúc tên tệp :
.
Trong đó : - Tên tệp : <= 255 ký tự
- Dấu chấm : phân các tên tệp và phần mở rộng
- Phần mở rộng : dùng để nhận biết kiểu của tệp tin.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
* Khái niệm :
* Các tệp tin cơ bản có trên đĩa máy tính là :
* Cấu trúc tên tệp tin :
.
Trong đó : - Tên tệp : <= 255 ký tự
- Dấu chấm : phân các tên tệp và phần mở rộng
- Phần mở rộng : dùng để nhận biết kiểu của tệp tin.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Bài tập : Em hãy chỉ ra trong các tệp tin sau đây đâu là phần tên tệp đâu là phần mở rộng
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
- Thế nào là Cấu trúc hình cây.
- Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính theo cấu trúc hình Cây gồm các Tệp tin và Thư mục.
- Khái niệm thư mục là gì.
- Cách đặt tên tệp tin.
YÊU CẦU VỀ NHÀ
Học bài theo nội dung trên.
Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây.
TIẾT 23 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Hệ điều hành tổ chức thông tin trong máy tính dạng hình cây gồm các Tệp tin và Thư mục.
TIẾT 23 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Ví dụ : Giả sử sách trong thư viện sắp xếp 1 cách lộn xộn
Giải pháp ???
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Giải pháp :
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Giải pháp :
Sách được sắp xếp theo khối lớp  Gọn gàng, khoa học, dễ dàng tìm kiếm, dễ quản lý.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
THƯ MỤC MẸ
THƯ MỤC CON
THƯ MỤC GỐC
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
- Thư mục Con là thư mục bên trong thư mục Mẹ (Cha).
- Thư mục Gốc : là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
- Thư mục Mẹ (Cha) là Thư mục có thư mục nhỏ bên trong
* Khái niệm : Thư mục là nơi để chứa các tệp tin và thư mục khác. Được tổ chức phân cấp và gọi là Tổ Chức Cây.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
- Thư mục Con là thư mục bên trong thư mục Mẹ (Cha).
- Thư mục Gốc : là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
- Thư mục Mẹ (Cha) là Thư mục có thư mục nhỏ bên trong
* Khái niệm : Thư mục là nơi để chứa các tệp tin và thư mục khác. Được tổ chức phân cấp và gọi là Tổ Chức Cây.
* Chú ý : Các Thư mục trong cùng một thư mục Mẹ (Cha) thì phải có tên khác nhau. Và tên của thư mục không có phần mở rộng.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Tủ sách
Thư mục
Tệp tin
Quyển sách
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Thư viện trường học -> sách giáo khoa -> khối 6 -> Toán
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Em hãy cho biết địa chỉ Nhận và Gửi thư của em ?
Nguyễn Văn A -> lớp 6A1 -> trường THCS Thọ Lộc
-> Thọ Lộc -> Phúc Thọ -> Hà Nội
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Mở tệp tin “Danh_sach_lop.doc” ta phải truy cập như thế nào?
Vào ổ E -> 1.truong THCS TL -> Khối 6
-> lơp 6A1-> Danh_sach_lop.doc
Cách làm :
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu , bắt đầu từ một từ mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
* Khái niệm :
Vào ổ E -> 1.truong THCS TL -> Khối 6
-> lơp 6A1-> Danh_sach_lop.doc
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
- Xem thông tin về các tệp và thư mục ?
TIẾT 23 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
- Thế nào là Thư mục.
- Thế nào Đường dẫn và biết cách đọc đường dẫn.
- Biết được Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác gì đối với thư mục và tệp tin.
YÊU CẦU VỀ NHÀ
Học bài theo nội dung trên.
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
E
M
T
E
T
I
N
Câu 1
Câu 1: Đơn vị cơ bản dùng để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ gọi là?
Đáp án
U
H
U
C
T
Câu 2
Câu 2: Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ gọi là?
Đáp án
T
H
U
M
U
Câu 3
Câu 3: Khi thư mục chứa thư mục bên trong thì thư mục nằm ngoài gọi là?
Đáp án
M
Câu 4
Câu 4: Khi cúp điện hoặc tắt máy đột ngột, thông tin lưu trữ trên thiết bị nhớ này sẽ bị mất?
Đáp án
U
S
B
Câu 5
Câu 5: Đây là tên của thiết bị nhớ ngoài dùng để lưu trữ thông tin?
Đáp án
Y
C
A
Câu 6
Câu 6: Trên máy tính thông tin được tổ chức dưới dạng hình gì?
Đáp án
Đây là các không gian trên đĩa dùng để lưu trữ tệp tin
Gợi ý
^_^
P
C
M
R
A
G
O
C
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ
CÁC EM HỌC SINH.
.
Ví dụ:
Bai_tap.doc
Tên tệp tin
Phần mở rộng
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

- Thư mục Gốc : là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

- Thư mục Mẹ (Cha) là Thư mục có thư mục nhỏ bên trong
TIẾT 22 - BÀI 11
TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH

- Thư mục Con là thư mục bên trong thư mục Mẹ (Cha).
 
Gửi ý kiến